faq hubungi maklumbalas peta

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN GUA MUSANG

 

PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL

Bil Urusniaga Tempoh Masa
1 Laporan Permohonan Milik Tanah 30 hari
2 Laporan Permohonan Ubah Syarat, Pecah Sempadan dan Ubah Syarat Serentak, Serahbalik Milik Semula 204A KTN dan Membatal/Meminda Sekatan Kepentingan Tanah 12 hari
3 Laporan Hak Lalu Lalang dan Serahbalik Tanah 10 hari
4 Permohonan Tunjuk Sempadan Tanah 3 hari
5 Permohonan Ukur 1 hari
6 Penyediaan QT-FT 1 hari
7 Penyediaan Kadar Bayaran Serahbalik Milik Semula Tanah 1 hari
8 Laporan Permohonan Melombong, Mengeluar Saki Baki Kayu dan Lain-lain 5 hari
9 Laporan Permohonan Permit Pemindahan Batu Batan dan Lain-lain 1 hari
10 Laporan Perizaban Tanah 5 hari
11 Urusan Pembelian Pelan Tanah 15 Minit
12 Membuat Semakan Pelan (Agensi-agensi Kerajaan) 15 minit

 

PEMBANGUNAN TANAH

Bil Urusniaga Tempoh Masa
1

Permohonan Ubah Syarat :

 1. Pertanian Kepada Pertanian

(Ruj: Sek.124(1)(C)KTN)

 1. Pertanian Kepada Bangunan/Perusahaan

(Ruj: Sek.124(1)(A)(C)KTN)

3 Bulan

6 Bulan

2

Pecah Bahagian Tanah

(Ruj: Sek. 142 KTN)

3 – 4 Bulan
3

Pecah Sempadan/Penyatuan Tanah

(Ruj: Sek. 137 KTN & Sek. 148 KTN)

2 – 3 Bulan
4

Ubah Syarat/Pecah Sempadan (Serentak)/Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah

(Ruj: Sek. 124A KTN & 204D KTN)

3 – 4   Bulan
5 Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 120 KTN
 1. Kelulusan PBN
 2. Kelulusan Pentadbir Tanah

3 Bulan

1 Bulan

6 Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 13A Enakmen Rizab Melayu 1930 3 Bulan
7 Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 104A Enakmen Tanah Kelantan 1938 3 Bulan
8 Permohonan Hak Milik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baharu Sebagai Gantinya) 3 Bulan
9

Permohonan Permit Bahan Batuan (Baru)

(Ruj: Sek. 71 KTN)

45 Minit
10

Bayaran Royalti Batu Batan

(Ruj: Sek. 70 KTN)

15 Minit
11 Permohonan Hak Lalu Lalang (ROW) 6 Bulan
12 Permohonan Pengurangan Cukai Tanah Di Bawah Peraturan 16A Kaedah Tanah Kelantan 1966 1 Bulan
13

Permohonan Mengesah Tanah Permintaan Makbul (A.A)

(Ruj: Unit Penyelesaian Tanah PTG)

1 Tahun
14

Permohonan Tunjuk Sempadan

(Ruj: Sek 400 KTN)

2 Bulan
15 Permohonan Perintah Jual / Lelongan Awam 10 Bulan
16

Pembetulan Kesilapan Dalam Dokumen Hakmilik

Contoh : Kesilapan Nama, No. K/P, dan Lain-lain

(Ruj: Sek 380 KTN)

2 Minggu

 

PENDAFTARAN

Bil Urusniaga Tempoh Masa
1

Permohonan Pendaftaran

 1. Pindahmilik

(Ruj: Sek. 215 – Sek. 218 KTN)

 1. Gadaian

(Ruj: Sek. 242 KTN)

 1. Melepas Gadaian

(Ruj: Sek. 278 KTN)

1 Hari

 

1 hari

 

1 Hari

2

Permohonan Sijil Carian Rasmi, Carian Rasmi Untuk Kegunaan Rasmi, Carian Persendirian

(Ruj: Sek. 385 KTN)

15 Minit
3 Permohonan Membeli Cabutan Hakmilik 15 Minit
4

Pendaftaran Hakmilik Bagi Permohonan MilikTanah (1 Hakmilik)

(Ruj: 180 KTN)

3 Minggu
5

Pendaftaran Hakmilik Bagi Permohonan Pecah Bahagian/Sempadan (Permohonan)

(Ruj: Sek. 180 KTN)

1 Bulan
6

Pendaftaran Hakmilik Kekal Ganti Hakmilik Sementara

(Ruj: Sek. 180 KTN)

3 Minggu
7

Pendaftaran Pesaka

(Ruj: Peraturan 7(1), Peraturan 12(3))

1 Hari
8

Kaveat Pendaftar/Persendirian/Lean

Ruj: Sek. 321, 323, 325, 326, 330, 331 KTN)

15 Minit
9 Permohonan Untuk Mendapatkan Salinan Hakmilik Bagi Satu (1) Hakmilik 15 Minit
10

Membetulkan Kesilapan, Nama, No. Kad Pengenalan

(Ruj: Sek. 380 KTN)

1 Hari
11

Pendaftaran Geran Hilang/Rosak (1 Hakmilik)

(Ruj: Sek. 168 KTN)

1 Minggu

 

HASIL

Bil Urusniaga Tempoh Masa
1 Menerima Pembayaran Bil-bil Cukai Tanah (Sekiranya Dokumen-dokumen Berkaitan Lengkap) 1 – 3 Minit
2 Permohonan Mendapat Salinan Resit 1 – 2 Minit
3

Semakan Bil Cukai Tanah

(Ruj: Kelantan Land Rules 1966)

1 – 2 Minit
4 Menyelesaikan Sebarang Pertanyaan Berkaitan Cukai Tanah 5 – 10 Minit
5

Menerima Pelbagai Jenis Bayaran Selain Dari Cukai Tanah

(Ruj: Arahan Perbendaharaan 69)

1 – 3 Minit
6

Menerima Bayaran Bil-bil Cukai Melalui Pos (Dengan Dokumen Yang Lengkap)

(Ruj: Arahan Perbendaharaan 69)

1 – 3 Minit

 

PELUPUSAN TANAH

Bil Urusniaga Tempoh Masa
1

Pendaftaran Permohonan Milik Tanah Kerajaan

(Ruj: Sek. 76 KTN)

10 – 20 Minit
2

Permohonan Milik Tanah RPT (Pertanian) – Kelulusan Pentadbir Tanah

(Ruj: Sek. 76 KT)

6 Bulan
3

Permohonan Milik Tanah – Kelulusan PTG/TMB/MMK

(Ruj: Sek. 76 KTN)

9 Bulan
4

Pendaftaran Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (TOL)

(Ruj: Sek. 65 KTN)

10 – 20 Minit
5

Permohonan Sewa Tanah (Iklan, Betau) – Kelulusan Pentadbir Tanah

(Ruj: Sek. 65 KTN)

4 Bulan
6

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (Pertanian, Bangunan Sementara, Tapak Pam Pasir) – Kelulusan PTG/MMK

(Ruj: Sek. 65 KTN)

9 Bulan
7

Pendaftaran Permohonan Perizaban

(Ruj: Sek. 62 KT)

10 – 20 Minit
8

Permohonan Perizaban – Kelulusan PTG/TMB/MMK

(Ruj: Sek. 62 KTN)

9 Bulan

 

Untuk melaksanakan sistem pentadbiran Jajahan yang cekap dan berkesan bagi mencapai objektif berikut :

 • Melaksanakan tugas merancang, mengurus dan menyelaras dasar-dasar pembangunan sosio-ekonomi masyarakat luar bandar selaras dengan Dasar Kerajaan
 • Menyelaraskan kerja-kerja atau tugas-tugas Jabatan Kerajaan dalam melaksanakan projek-projek pembangunan infrastuktur
 • Mengurus dan membelanjakan Wang Awam dengan bijak mengikut peraturan yang diluluskan berasaskan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

Untuk menjadikan pentadbiran tanah yang berupaya merancang pembangunan tanah, pelupusan tanah dan penguatkuasaan Undang-undang Tanah dengan adil dan mematuhi kehendak Dasar Pembangunan bagi mencapai matlamat berikut :

* Merancang pelupusan kegunaan tanah yang optima untuk pembangunan
* Melaksanakan dasar tanah dengan adil dan dapat menguntungkan rakyat

Visi

Menjadikan Pejabat Tanah & Jajahan Gua Musang Sebagai Sebuah jabatan dinamik ,Komprehensif dan mengutamakan pembangunan lestari Dan cekap serta mencapai kepuasan pelanggan di dalam pentadbiran dan pengurusan tanah serta jajahan

Misi

Merancang, Mengurus, Mentadbir Tanah & Jajahan dan Melaksanakan Dasar-Dasar Kerajaan Serta Memberi Perkhidmatan Secara Berintegriti, Berkualiti Dan Efisien Ke Arah Kecemerlangan Pembangunan Ekonomi, Fizikal Dan Pembangunan Insan.

 

Bismillahir Rahmanir Rahiim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, Laman Web Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang dapat dibangunkan dengan jayanya selaras dasar kerajaan yang mahukan setiap agensi kerajaan mempunyai laman web mereka sendiri bagi tujuan penyebaran maklumat yang lebih efisien dan efektif.

Teknologi maklumat adalah sangat penting dan merupakan aset utama pembangunan sesebuah negara. Menyedari akan kepentingannya, Perdana Menteri kita telah mengesyorkan penggunaan IT secara meluas supaya masyarakat turut sama mengecapi kemajuan dan tidak ketinggalan dalam mengejar arus kemodenan masa kini. Dengan kepesatan dunia sains dan teknologi kini juga dapat membantu pekerja sektor awam meningkatkan prestasi serta kualiti pejabat kerajaan khususnya Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang.

Saya sedar matlamat untuk mencapai tahap perkhidmatan yang cemerlang bagi sesebuah organisasi bukanlah sesuatu yang mudah. Ianya memerlukan keinginan dan komitmen yang tinggi di kalangan pekerja untuk memperbaiki dan memajukan diri seiring dengan perkembangan teknologi maklumat kini. Adalah menjadi harapan saya, laman web ini menjadi satu sumber maklumat penting dan bahan rujukan kepada semua pihak. Di kesempatan ini juga, saya merakamkan terima kasih dan tahniah kepada para pegawai dan semua yang terlibat dalam menghasilkan laman web ini. Insyaallah, marilah sama-sama kita berdoa semoga usaha murni ini mendapat keberkatan Allah s.w.t.

Sekian, wassalam.

YBhg Dato' Haji Norazman bin Abd. Ghani
(Ketua Jajahan Gua Musang)

Halaman 4 dari 4

 • Kemaskini Terakhir : Isnin 30 Mac 2020.
© Hakcipta Terpelihara {2019} Pejabat Tanah Dan Jajahan Gua Musang. Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome, Edge, Opera dan Internet Explorer 11 ke atas