faq hubungi maklumbalas peta

Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN GUA MUSANG

 

PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL

Bil Urusniaga Tempoh Masa
1 Laporan Permohonan Milik Tanah 30 hari
2 Laporan Permohonan Ubah Syarat, Pecah Sempadan dan Ubah Syarat Serentak, Serahbalik Milik Semula 204A KTN dan Membatal/Meminda Sekatan Kepentingan Tanah 12 hari
3 Laporan Hak Lalu Lalang dan Serahbalik Tanah 10 hari
4 Permohonan Tunjuk Sempadan Tanah 3 hari
5 Permohonan Ukur 1 hari
6 Penyediaan QT-FT 1 hari
7 Penyediaan Kadar Bayaran Serahbalik Milik Semula Tanah 1 hari
8 Laporan Permohonan Melombong, Mengeluar Saki Baki Kayu dan Lain-lain 5 hari
9 Laporan Permohonan Permit Pemindahan Batu Batan dan Lain-lain 1 hari
10 Laporan Perizaban Tanah 5 hari
11 Urusan Pembelian Pelan Tanah 15 Minit
12 Membuat Semakan Pelan (Agensi-agensi Kerajaan) 15 minit

 

PEMBANGUNAN TANAH

Bil Urusniaga Tempoh Masa
1

Permohonan Ubah Syarat :

  1. Pertanian Kepada Pertanian

(Ruj: Sek.124(1)(C)KTN)

  1. Pertanian Kepada Bangunan/Perusahaan

(Ruj: Sek.124(1)(A)(C)KTN)

3 Bulan

6 Bulan

2

Pecah Bahagian Tanah

(Ruj: Sek. 142 KTN)

3 – 4 Bulan
3

Pecah Sempadan/Penyatuan Tanah

(Ruj: Sek. 137 KTN & Sek. 148 KTN)

2 – 3 Bulan
4

Ubah Syarat/Pecah Sempadan (Serentak)/Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah

(Ruj: Sek. 124A KTN & 204D KTN)

3 – 4   Bulan
5 Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 120 KTN
  1. Kelulusan PBN
  2. Kelulusan Pentadbir Tanah

3 Bulan

1 Bulan

6 Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 13A Enakmen Rizab Melayu 1930 3 Bulan
7 Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 104A Enakmen Tanah Kelantan 1938 3 Bulan
8 Permohonan Hak Milik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baharu Sebagai Gantinya) 3 Bulan
9

Permohonan Permit Bahan Batuan (Baru)

(Ruj: Sek. 71 KTN)

45 Minit
10

Bayaran Royalti Batu Batan

(Ruj: Sek. 70 KTN)

15 Minit
11 Permohonan Hak Lalu Lalang (ROW) 6 Bulan
12 Permohonan Pengurangan Cukai Tanah Di Bawah Peraturan 16A Kaedah Tanah Kelantan 1966 1 Bulan
13

Permohonan Mengesah Tanah Permintaan Makbul (A.A)

(Ruj: Unit Penyelesaian Tanah PTG)

1 Tahun
14

Permohonan Tunjuk Sempadan

(Ruj: Sek 400 KTN)

2 Bulan
15 Permohonan Perintah Jual / Lelongan Awam 10 Bulan
16

Pembetulan Kesilapan Dalam Dokumen Hakmilik

Contoh : Kesilapan Nama, No. K/P, dan Lain-lain

(Ruj: Sek 380 KTN)

2 Minggu

 

PENDAFTARAN

Bil Urusniaga Tempoh Masa
1

Permohonan Pendaftaran

  1. Pindahmilik

(Ruj: Sek. 215 – Sek. 218 KTN)

  1. Gadaian

(Ruj: Sek. 242 KTN)

  1. Melepas Gadaian

(Ruj: Sek. 278 KTN)

1 Hari

 

1 hari

 

1 Hari

2

Permohonan Sijil Carian Rasmi, Carian Rasmi Untuk Kegunaan Rasmi, Carian Persendirian

(Ruj: Sek. 385 KTN)

15 Minit
3 Permohonan Membeli Cabutan Hakmilik 15 Minit
4

Pendaftaran Hakmilik Bagi Permohonan MilikTanah (1 Hakmilik)

(Ruj: 180 KTN)

3 Minggu
5

Pendaftaran Hakmilik Bagi Permohonan Pecah Bahagian/Sempadan (Permohonan)

(Ruj: Sek. 180 KTN)

1 Bulan
6

Pendaftaran Hakmilik Kekal Ganti Hakmilik Sementara

(Ruj: Sek. 180 KTN)

3 Minggu
7

Pendaftaran Pesaka

(Ruj: Peraturan 7(1), Peraturan 12(3))

1 Hari
8

Kaveat Pendaftar/Persendirian/Lean

Ruj: Sek. 321, 323, 325, 326, 330, 331 KTN)

15 Minit
9 Permohonan Untuk Mendapatkan Salinan Hakmilik Bagi Satu (1) Hakmilik 15 Minit
10

Membetulkan Kesilapan, Nama, No. Kad Pengenalan

(Ruj: Sek. 380 KTN)

1 Hari
11

Pendaftaran Geran Hilang/Rosak (1 Hakmilik)

(Ruj: Sek. 168 KTN)

1 Minggu

 

HASIL

Bil Urusniaga Tempoh Masa
1 Menerima Pembayaran Bil-bil Cukai Tanah (Sekiranya Dokumen-dokumen Berkaitan Lengkap) 1 – 3 Minit
2 Permohonan Mendapat Salinan Resit 1 – 2 Minit
3

Semakan Bil Cukai Tanah

(Ruj: Kelantan Land Rules 1966)

1 – 2 Minit
4 Menyelesaikan Sebarang Pertanyaan Berkaitan Cukai Tanah 5 – 10 Minit
5

Menerima Pelbagai Jenis Bayaran Selain Dari Cukai Tanah

(Ruj: Arahan Perbendaharaan 69)

1 – 3 Minit
6

Menerima Bayaran Bil-bil Cukai Melalui Pos (Dengan Dokumen Yang Lengkap)

(Ruj: Arahan Perbendaharaan 69)

1 – 3 Minit

 

PELUPUSAN TANAH

Bil Urusniaga Tempoh Masa
1

Pendaftaran Permohonan Milik Tanah Kerajaan

(Ruj: Sek. 76 KTN)

10 – 20 Minit
2

Permohonan Milik Tanah RPT (Pertanian) – Kelulusan Pentadbir Tanah

(Ruj: Sek. 76 KT)

6 Bulan
3

Permohonan Milik Tanah – Kelulusan PTG/TMB/MMK

(Ruj: Sek. 76 KTN)

9 Bulan
4

Pendaftaran Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (TOL)

(Ruj: Sek. 65 KTN)

10 – 20 Minit
5

Permohonan Sewa Tanah (Iklan, Betau) – Kelulusan Pentadbir Tanah

(Ruj: Sek. 65 KTN)

4 Bulan
6

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (Pertanian, Bangunan Sementara, Tapak Pam Pasir) – Kelulusan PTG/MMK

(Ruj: Sek. 65 KTN)

9 Bulan
7

Pendaftaran Permohonan Perizaban

(Ruj: Sek. 62 KT)

10 – 20 Minit
8

Permohonan Perizaban – Kelulusan PTG/TMB/MMK

(Ruj: Sek. 62 KTN)

9 Bulan

 

  • Kemaskini Terakhir : Rabu 08 September 2021.

© Hakcipta Terpelihara {2019} Pejabat Tanah Dan Jajahan Gua Musang. Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome, Edge, Opera dan Internet Explorer 11 ke atas