faq hubungi maklumbalas peta

Statistik Pencapaian Piagam Pelanggan

Statistik Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang Bagi Januari 2024 hingga Februari 2024

 

TEKNIKAL TANAH

Bil

Urusniaga

Kuantiti/Masa

Kaedah Pengukuran

Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran

Jumlah Tidak Mencapai Sasaran (%)

Peratus Pencapaian dan Ulasan

Tindakan Bahagian

1

Laporan Permohonan Milik Tanah

30 hari

Sebulan Sekali

96

-

100

Unit Teknikal Tanah

2

Laporan Permohonan Ubah Syarat, Pecah Sempadan dan Ubah Syarat Serentak, Serahbalik Milik Semula 204A KTN dan Membatal/Meminda Sekatan Kepentingan Tanah

12 hari

Sebulan Sekali

21

-

100

Unit Teknikal Tanah

3

Laporan Hak Lalu Lalang dan Serahbalik Tanah

10 hari

Sebulan Sekali

94

-

100

Unit Teknikal Tanah

4

Permohonan Tunjuk Sempadan Tanah

3 hari

Sebulan Sekali

92

-

100

Unit Teknikal Tanah

5

Permohonan Ukur

1 hari

Sebulan Sekali

81

-

100

Unit Teknikal Tanah

6

Penyediaan QT-FT

1 hari

Sebulan Sekali

50

-

100

Unit Teknikal Tanah

7

Penyediaan Kadar Bayaran Serahbalik Milik Semula Tanah

1 hari

Sebulan Sekali

26

-

100

Unit Teknikal Tanah

8

Laporan Permohonan Melombong, Mengeluar Saki Baki Kayu dan Lain-lain

5 hari

Sebulan Sekali

93

-

100

Unit Teknikal Tanah

9

Laporan Permohonan Permit Pemindahan Batu Batan dan Lain-lain

1 hari

Sebulan Sekali

10

-

100

Unit Teknikal Tanah

10

Laporan Perizaban Tanah

5 hari

Sebulan Sekali

6

-

100

Unit Teknikal Tanah

11

Urusan Pembelian Pelan Tanah

15 Minit

Sebulan Sekali

100

-

100

Unit Teknikal Tanah

12

Membuat Semakan Pelan (Agensi-agensi Kerajaan)

15 minit

Sebulan Sekali

38

-

100

Unit Teknikal Tanah

 

PEMBANGUNAN TANAH

Bil

Urusniaga

Kuantiti

/Masa

Kaedah Pengukuran

Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran

Jumlah Tidak Mencapai Sasaran (%)

Peratus Pencapaian dan Ulasan

Tindakan Bahagian

1

Permohonan Ubah Syarat :

 

-       Pertanian Kepada Pertanian (Ruj: Sek.124(1)(C)KTN)

-       Pertanian Kepada Bangunan/Perusahaan (Ruj: Sek.124(1)(A)(C)KTN)

3 Bulan

 

6 Bulan

3 Bulan

 

6 Bulan

 

 

10

 

10

-

 

-

100

 

100

Unit Pembangunan Tanah

2

Pecah Bahagian Tanah

(Ruj: Sek. 142 KTN)

3 – 4 Bulan

3 – 4 Bulan

10

-

100

Unit Pembangunan Tanah

3

Pecah Sempadan/Penyatuan Tanah

(Ruj: Sek. 137 KTN & Sek. 148 KTN)

2 – 3 Bulan

2 – 3 Bulan

5

-

99

Unit Pembangunan Tanah

4

Ubah Syarat/Pecah Sempadan (Serentak)/Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah

(Ruj: Sek. 124A KTN & 204D KTN)

3 – 4 Bulan

3 – 4 Bulan

10

-

100

Unit Pembangunan Tanah

5

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 120 KTN

-       Kelulusan PBN

-       Kelulusan Pentadbir Tanah

3 Bulan

1 Bulan

3 Bulan

1 Bulan

30

30

-

-

100

Unit Pembangunan Tanah

6

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 13A Enakmen Rizab Melayu 1930

3 Bulan

3 Bulan

25

-

100

Unit Pembangunan Tanah

7

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 104A Enakmen Tanah Kelantan 1938

3 Bulan

3 Bulan

25

-

100

Unit Pembangunan Tanah

8

Permohonan Hak Milik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baharu Sebagai Gantinya)

3 Bulan

3 Bulan

15

-

100

Unit Pembangunan Tanah

9

Permohonan Permit Bahan Batuan (Baru)

(Ruj: Sek. 71 KTN)

45 Minit

Sebulan Sekali

30

-

100

Unit Pembangunan Tanah

10

Bayaran Royalti Batu Batan

(Ruj: Sek. 70 KTN)

15 Minit

Sebulan Sekali

30

-

100

Unit Pembangunan Tanah

11

Permohonan Hak Lalu Lalang (ROW)

6 Bulan

6 Bulan

10

-

100

Unit Pembangunan Tanah

12

Permohonan Pengurangan Cukai Tanah Di Bawah Peraturan 16A Kaedah Tanah Kelantan 1966

1 Bulan

1 Bulan

10

-

100

Unit Pembangunan Tanah

13

Permohonan Mengesah Tanah Permintaan Makbul (A.A)

(Ruj: Unit Penyelesaian Tanah PTG)

1 Tahun

1 Tahun

5

-

-

Unit Pembangunan Tanah

14

Permohonan Tunjuk Sempadan

(Ruj: Sek 400 KTN)

2 Bulan

2 Bulan

24

-

90

Unit Pembangunan Tanah

15

Permohonan Perintah Jual / Lelongan Awam

10 Bulan

10 Bulan

5

-

-

Unit Pembangunan Tanah

16

Pembetulan Kesilapan Dalam Dokumen Hakmilik

Contoh : Kesilapan Nama, No. K/P, dan Lain-lain

(Ruj: Sek 380 KTN)

2 Minggu

Sebulan Sekali

5

-

-

Unit Pembangunan Tanah

 

PENDAFTARAN HAKMILIK

Bil

Urusniaga

Kuantiti

/Masa

Kaedah Pengukuran

Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran

Jumlah Tidak Mencapai Sasaran (%)

Peratus Pencapaian dan Ulasan

Tindakan Bahagian

1

Permohonan Pendaftaran

 

-       Pindahmilik (Ruj: Sek. 215 – Sek. 218 KTN)

-       Gadaian (Ruj: Sek. 242 KTN)

-       Melepas Gadaian (Ruj: Sek. 278 KTN)

 

1 Hari

1 hari

1 Hari

 

Sebulan Sekali

10

5

5

-

-

-

100

100

100

Unit

Pendaftaran

2

Permohonan Sijil Carian Rasmi, Carian Rasmi Untuk Kegunaan Rasmi, Carian Persendirian

(Ruj: Sek. 385 KTN)

30 Minit

Sebulan Sekali

10

-

100

Unit Pendaftaran

3

Permohonan Membeli Cabutan Hakmilik

30 Minit

Sebulan Sekali

70

-

100

Unit Pendaftaran

4

Pendaftaran Hakmilik Bagi Permohonan MilikTanah (1 Hakmilik)

(Ruj: 180 KTN)

3 Minggu

Sebulan Sekali

100

-

100

Unit Pendaftaran

5

Pendaftaran Hakmilik Bagi Permohonan Pecah Bahagian/Sempadan (Permohonan)

(Ruj: Sek. 183A-184A KTN)

1 Bulan

Sebulan Sekali

100

-

100

Unit Pendaftaran

6

Pendaftaran Hakmilik Kekal Ganti Hakmilik Sementara

(Ruj: Sek. 189-190 KTN)

3 Minggu

3 Minggu

20

-

100

Unit Pendaftaran

7

Pendaftaran Pesaka

(Ruj: Peraturan 7(1), Peraturan 12(3))

1 Hari

Sebulan Sekali

10

-

90

Unit Pendaftaran

8

Kaveat Pendaftar/Persendirian/Lean

Ruj: Sek. 319, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 328, 330, 331 KTN)

30 Minit

Sebulan Sekali

10

-

100

Unit Pendaftaran

9

Permohonan Untuk Mendapatkan Salinan Hakmilik Bagi Satu (1) Hakmilik

30 Minit

Sebulan Sekali

25

-

100

Unit Pendaftaran

10

Membetulkan Kesilapan, Nama, No. Kad Pengenalan

(Ruj: Sek. 380 KTN)

1 Hari

Sebulan Sekali

-

-

-

Unit Pendaftaran

11

Pendaftaran Geran Hilang/Rosak (1 Hakmilik)

(Ruj: Sek. 175A KTN)

1 Minggu

Sebulan Sekali

-

-

-

Unit Pendaftaran

 

HASIL

Bil

Urusniaga

Kuantiti

/Masa

Kaedah Pengukuran

Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran

Jumlah Tidak Mencapai Sasaran

Peratus Pencapaian dan Ulasan

Tindakan Bahagian

1

Menerima Pembayaran Bil-bil Cukai Tanah (Sekiranya Dokumen-dokumen Berkaitan Lengkap)

1 – 3 Minit

Sebulan Sekali

150

-

100

Hasil

2

Permohonan Mendapat Salinan Resit

1 – 2 Minit

Sebulan Sekali

96

-

100

Hasil

3

Semakan Bil Cukai Tanah

(Ruj: Kelantan Land Rules 1966)

1 – 2 Minit

Sebulan Sekali

100

-

100

Hasil

4

Menyelesaikan Sebarang Pertanyaan Berkaitan Cukai Tanah

5 – 10 Minit

Sebulan Sekali

50

-

100

Hasil

5

Menerima Pelbagai Jenis Bayaran Selain Dari Cukai Tanah

(Ruj: Arahan Perbendaharaan 69)

1 – 3 Minit

Sebulan Sekali

100

-

100

Hasil

6

Menerima Bayaran Bil-bil Cukai Melalui Pos (Dengan Dokumen Yang Lengkap)

(Ruj: Arahan Perbendaharaan 69)

1 – 3 Minit

Sebulan Sekali

50

-

100

Hasil

 

PELUPUSAN TANAH

Bil

Urusniaga

Kuantiti

/Masa

Kaedah Pengukuran

Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran

Jumlah Tidak Mencapai Sasaran

Peratus Pencapaian dan Ulasan

Tindakan Bahagian

1

Pendaftaran Permohonan Milik Tanah Kerajaan

(Ruj: Sek. 76 KTN)

10 – 20 Minit

Sebulan Sekali

100

-

200

Unit Pelupusan Tanah

2

Permohonan Milik Tanah RPT (Pertanian) – Kelulusan Pentadbir Tanah

(Ruj: Sek. 76 KT)

6 Bulan

6 Bulan

20

 

100

Unit Pelupusan Tanah

3

Permohonan Milik Tanah – Kelulusan PTG/TMB/MMK

(Ruj: Sek. 76 KTN)

9 Bulan

9 Bulan

10

 

100

Unit Pelupusan Tanah

4

Pendaftaran Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (TOL)

(Ruj: Sek. 65 KTN)

10 – 20 Minit

Sebulan Sekali

30

 

100

Unit Pelupusan Tanah

5

Permohonan Sewa Tanah (Iklan, Betau) – Kelulusan Pentadbir Tanah

(Ruj: Sek. 65 KTN)

4 Bulan

4 Bulan

30

-

50

Unit Pelupusan Tanah

6

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (Pertanian, Bangunan Sementara, Tapak Pam Pasir) – Kelulusan PTG/MMK

(Ruj: Sek. 65 KTN)

9 Bulan

9 Bulan

50

-

99.9

Unit Pelupusan Tanah

7

Pendaftaran Permohonan Perizaban

(Ruj: Sek. 62 KT)

10 – 20 Minit

Sebulan Sekali

10

-

80

Unit Pelupusan Tanah

8

Permohonan Perizaban – Kelulusan PTG/TMB/MMK

(Ruj: Sek. 62 KTN)

9 Bulan

9 Bulan

5

-

100

Unit Pelupusan Tanah

  • Kemaskini Terakhir : Rabu 03 Julai 2024.

https://ptjgm.kelantan.gov.my/index.php/ms/profail/dasar-privasi

© Hakcipta Terpelihara {2022} Pejabat Tanah Dan Jajahan Gua Musang. Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome, Edge, Opera dan Internet Explorer 11 ke atas
Kebebasan Maklumat

Arkib Elektronik
KELGOV PPST
Bil Kategori Kandungan Tarikh Kemaskini Tempoh Kemaskini Bilangan Hari Baki Hari Kriteria Tagging Splask
1. Pengumuman Hebahan/ Pengumuman / Makluman/ Aktiviti/ Iklan 19-06-2024 07:08:03 30 hari 27 3 Updated Content - Broadcast splwpk-broadcast
2. About Us Maklumat Kakitangan dan Pengurusan Atasan 19-06-2024 07:12:10 30 hari 27 3 Updated Content - About Us splwpk-about-us
3. Berita Terkini Berita / Aktiviti / Peristiwa 03-07-2024 08:05:05 30 hari 13 17 Updated Content – News splwpk-news
4. Jawatan Kosong Jawatan Kosong 19-06-2024 07:06:49 30 hari 27 3
5. Statistik Piagam Pelanggan | Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 19-06-2024 07:09:15 60 hari 27 33 Updated Content - Achievement of Client Charter splwpk-client-charter
6. Hubungi Kami Alamat & Lokasi 19-06-2024 07:09:47 30 hari 27 3 Updated Content - Contact Details splwpk-contact-details
7. Data Terbuka Penyediaan Data Set 24-11-2023 03:18:26 30 hari 235 -205 Open Data splwpk-open-data
8. Penerbitan Penerbitan yang diterbitkan atau dimuat turun di laman web 19-06-2024 07:10:54 30 hari 27 3 Publication splwpk-publication
9. Policy Dasar privasi laman web dan / atau Akta Perlindungan Data Peribadi 19-06-2024 07:06:15 30 hari 27 3 Privacy Policy Statement dan / atau Personal Data Protection Act splwpk-privacy-policy dan / atau splwpk-pdpa
10. ePenyertaan Merujuk kepada arkib dasar, belanjawan atau dokumen undang-undang, acara atau inisiatif e penyertaan yang lalu 19-06-2024 07:10:18 30 hari 27 3 Online E-Participation splwpk-online-e-participation
11. sebutharga Tender/ sebutharga 19-06-2024 07:08:52 30 hari 27 3 Online Procurement Announcement splwpk-procurement
12. CDO Maklumat CDO 19-06-2024 07:05:08 30 hari 27 3 Publicising an Ageny CIO/CDO or Equivalent splwpk-publicising
13. FAQ Soalan Lazim (FAQ) 19-06-2024 07:10:33 30 hari 27 3 Updated Content - FAQ splwpk-faq
Markah Naziran (6%) = 5.5384615384615%