faq hubungi maklumbalas peta

Statistik Pencapaian Piagam Pelanggan

Statistik Pencapaian Piagam Pelanggan Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang Bagi Januari 2024 hingga Februari 2024

 

TEKNIKAL TANAH

Bil

Urusniaga

Kuantiti/Masa

Kaedah Pengukuran

Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran

Jumlah Tidak Mencapai Sasaran (%)

Peratus Pencapaian dan Ulasan

Tindakan Bahagian

1

Laporan Permohonan Milik Tanah

30 hari

Sebulan Sekali

96

-

100

Unit Teknikal Tanah

2

Laporan Permohonan Ubah Syarat, Pecah Sempadan dan Ubah Syarat Serentak, Serahbalik Milik Semula 204A KTN dan Membatal/Meminda Sekatan Kepentingan Tanah

12 hari

Sebulan Sekali

21

-

100

Unit Teknikal Tanah

3

Laporan Hak Lalu Lalang dan Serahbalik Tanah

10 hari

Sebulan Sekali

94

-

100

Unit Teknikal Tanah

4

Permohonan Tunjuk Sempadan Tanah

3 hari

Sebulan Sekali

92

-

100

Unit Teknikal Tanah

5

Permohonan Ukur

1 hari

Sebulan Sekali

81

-

100

Unit Teknikal Tanah

6

Penyediaan QT-FT

1 hari

Sebulan Sekali

50

-

100

Unit Teknikal Tanah

7

Penyediaan Kadar Bayaran Serahbalik Milik Semula Tanah

1 hari

Sebulan Sekali

26

-

100

Unit Teknikal Tanah

8

Laporan Permohonan Melombong, Mengeluar Saki Baki Kayu dan Lain-lain

5 hari

Sebulan Sekali

93

-

100

Unit Teknikal Tanah

9

Laporan Permohonan Permit Pemindahan Batu Batan dan Lain-lain

1 hari

Sebulan Sekali

10

-

100

Unit Teknikal Tanah

10

Laporan Perizaban Tanah

5 hari

Sebulan Sekali

6

-

100

Unit Teknikal Tanah

11

Urusan Pembelian Pelan Tanah

15 Minit

Sebulan Sekali

100

-

100

Unit Teknikal Tanah

12

Membuat Semakan Pelan (Agensi-agensi Kerajaan)

15 minit

Sebulan Sekali

38

-

100

Unit Teknikal Tanah

 

PEMBANGUNAN TANAH

Bil

Urusniaga

Kuantiti

/Masa

Kaedah Pengukuran

Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran

Jumlah Tidak Mencapai Sasaran (%)

Peratus Pencapaian dan Ulasan

Tindakan Bahagian

1

Permohonan Ubah Syarat :

 

-       Pertanian Kepada Pertanian (Ruj: Sek.124(1)(C)KTN)

-       Pertanian Kepada Bangunan/Perusahaan (Ruj: Sek.124(1)(A)(C)KTN)

3 Bulan

 

6 Bulan

3 Bulan

 

6 Bulan

 

 

10

 

10

-

 

-

100

 

100

Unit Pembangunan Tanah

2

Pecah Bahagian Tanah

(Ruj: Sek. 142 KTN)

3 – 4 Bulan

3 – 4 Bulan

10

-

100

Unit Pembangunan Tanah

3

Pecah Sempadan/Penyatuan Tanah

(Ruj: Sek. 137 KTN & Sek. 148 KTN)

2 – 3 Bulan

2 – 3 Bulan

5

-

99

Unit Pembangunan Tanah

4

Ubah Syarat/Pecah Sempadan (Serentak)/Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah

(Ruj: Sek. 124A KTN & 204D KTN)

3 – 4 Bulan

3 – 4 Bulan

10

-

100

Unit Pembangunan Tanah

5

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 120 KTN

-       Kelulusan PBN

-       Kelulusan Pentadbir Tanah

3 Bulan

1 Bulan

3 Bulan

1 Bulan

30

30

-

-

100

Unit Pembangunan Tanah

6

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 13A Enakmen Rizab Melayu 1930

3 Bulan

3 Bulan

25

-

100

Unit Pembangunan Tanah

7

Kebenaran Pindah Milik / Menggadai Tanah Sek. 104A Enakmen Tanah Kelantan 1938

3 Bulan

3 Bulan

25

-

100

Unit Pembangunan Tanah

8

Permohonan Hak Milik Sambungan (Atau Suratan Yang Dikeluarkan Yang Baharu Sebagai Gantinya)

3 Bulan

3 Bulan

15

-

100

Unit Pembangunan Tanah

9

Permohonan Permit Bahan Batuan (Baru)

(Ruj: Sek. 71 KTN)

45 Minit

Sebulan Sekali

30

-

100

Unit Pembangunan Tanah

10

Bayaran Royalti Batu Batan

(Ruj: Sek. 70 KTN)

15 Minit

Sebulan Sekali

30

-

100

Unit Pembangunan Tanah

11

Permohonan Hak Lalu Lalang (ROW)

6 Bulan

6 Bulan

10

-

100

Unit Pembangunan Tanah

12

Permohonan Pengurangan Cukai Tanah Di Bawah Peraturan 16A Kaedah Tanah Kelantan 1966

1 Bulan

1 Bulan

10

-

100

Unit Pembangunan Tanah

13

Permohonan Mengesah Tanah Permintaan Makbul (A.A)

(Ruj: Unit Penyelesaian Tanah PTG)

1 Tahun

1 Tahun

5

-

-

Unit Pembangunan Tanah

14

Permohonan Tunjuk Sempadan

(Ruj: Sek 400 KTN)

2 Bulan

2 Bulan

24

-

90

Unit Pembangunan Tanah

15

Permohonan Perintah Jual / Lelongan Awam

10 Bulan

10 Bulan

5

-

-

Unit Pembangunan Tanah

16

Pembetulan Kesilapan Dalam Dokumen Hakmilik

Contoh : Kesilapan Nama, No. K/P, dan Lain-lain

(Ruj: Sek 380 KTN)

2 Minggu

Sebulan Sekali

5

-

-

Unit Pembangunan Tanah

 

PENDAFTARAN HAKMILIK

Bil

Urusniaga

Kuantiti

/Masa

Kaedah Pengukuran

Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran

Jumlah Tidak Mencapai Sasaran (%)

Peratus Pencapaian dan Ulasan

Tindakan Bahagian

1

Permohonan Pendaftaran

 

-       Pindahmilik (Ruj: Sek. 215 – Sek. 218 KTN)

-       Gadaian (Ruj: Sek. 242 KTN)

-       Melepas Gadaian (Ruj: Sek. 278 KTN)

 

1 Hari

1 hari

1 Hari

 

Sebulan Sekali

10

5

5

-

-

-

100

100

100

Unit

Pendaftaran

2

Permohonan Sijil Carian Rasmi, Carian Rasmi Untuk Kegunaan Rasmi, Carian Persendirian

(Ruj: Sek. 385 KTN)

30 Minit

Sebulan Sekali

10

-

100

Unit Pendaftaran

3

Permohonan Membeli Cabutan Hakmilik

30 Minit

Sebulan Sekali

70

-

100

Unit Pendaftaran

4

Pendaftaran Hakmilik Bagi Permohonan MilikTanah (1 Hakmilik)

(Ruj: 180 KTN)

3 Minggu

Sebulan Sekali

100

-

100

Unit Pendaftaran

5

Pendaftaran Hakmilik Bagi Permohonan Pecah Bahagian/Sempadan (Permohonan)

(Ruj: Sek. 183A-184A KTN)

1 Bulan

Sebulan Sekali

100

-

100

Unit Pendaftaran

6

Pendaftaran Hakmilik Kekal Ganti Hakmilik Sementara

(Ruj: Sek. 189-190 KTN)

3 Minggu

3 Minggu

20

-

100

Unit Pendaftaran

7

Pendaftaran Pesaka

(Ruj: Peraturan 7(1), Peraturan 12(3))

1 Hari

Sebulan Sekali

10

-

90

Unit Pendaftaran

8

Kaveat Pendaftar/Persendirian/Lean

Ruj: Sek. 319, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 328, 330, 331 KTN)

30 Minit

Sebulan Sekali

10

-

100

Unit Pendaftaran

9

Permohonan Untuk Mendapatkan Salinan Hakmilik Bagi Satu (1) Hakmilik

30 Minit

Sebulan Sekali

25

-

100

Unit Pendaftaran

10

Membetulkan Kesilapan, Nama, No. Kad Pengenalan

(Ruj: Sek. 380 KTN)

1 Hari

Sebulan Sekali

-

-

-

Unit Pendaftaran

11

Pendaftaran Geran Hilang/Rosak (1 Hakmilik)

(Ruj: Sek. 175A KTN)

1 Minggu

Sebulan Sekali

-

-

-

Unit Pendaftaran

 

HASIL

Bil

Urusniaga

Kuantiti

/Masa

Kaedah Pengukuran

Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran

Jumlah Tidak Mencapai Sasaran

Peratus Pencapaian dan Ulasan

Tindakan Bahagian

1

Menerima Pembayaran Bil-bil Cukai Tanah (Sekiranya Dokumen-dokumen Berkaitan Lengkap)

1 – 3 Minit

Sebulan Sekali

150

-

100

Hasil

2

Permohonan Mendapat Salinan Resit

1 – 2 Minit

Sebulan Sekali

96

-

100

Hasil

3

Semakan Bil Cukai Tanah

(Ruj: Kelantan Land Rules 1966)

1 – 2 Minit

Sebulan Sekali

100

-

100

Hasil

4

Menyelesaikan Sebarang Pertanyaan Berkaitan Cukai Tanah

5 – 10 Minit

Sebulan Sekali

50

-

100

Hasil

5

Menerima Pelbagai Jenis Bayaran Selain Dari Cukai Tanah

(Ruj: Arahan Perbendaharaan 69)

1 – 3 Minit

Sebulan Sekali

100

-

100

Hasil

6

Menerima Bayaran Bil-bil Cukai Melalui Pos (Dengan Dokumen Yang Lengkap)

(Ruj: Arahan Perbendaharaan 69)

1 – 3 Minit

Sebulan Sekali

50

-

100

Hasil

 

PELUPUSAN TANAH

Bil

Urusniaga

Kuantiti

/Masa

Kaedah Pengukuran

Jumlah Dilaksana Mengikut Sasaran

Jumlah Tidak Mencapai Sasaran

Peratus Pencapaian dan Ulasan

Tindakan Bahagian

1

Pendaftaran Permohonan Milik Tanah Kerajaan

(Ruj: Sek. 76 KTN)

10 – 20 Minit

Sebulan Sekali

100

-

200

Unit Pelupusan Tanah

2

Permohonan Milik Tanah RPT (Pertanian) – Kelulusan Pentadbir Tanah

(Ruj: Sek. 76 KT)

6 Bulan

6 Bulan

20

 

100

Unit Pelupusan Tanah

3

Permohonan Milik Tanah – Kelulusan PTG/TMB/MMK

(Ruj: Sek. 76 KTN)

9 Bulan

9 Bulan

10

 

100

Unit Pelupusan Tanah

4

Pendaftaran Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (TOL)

(Ruj: Sek. 65 KTN)

10 – 20 Minit

Sebulan Sekali

30

 

100

Unit Pelupusan Tanah

5

Permohonan Sewa Tanah (Iklan, Betau) – Kelulusan Pentadbir Tanah

(Ruj: Sek. 65 KTN)

4 Bulan

4 Bulan

30

-

50

Unit Pelupusan Tanah

6

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (Pertanian, Bangunan Sementara, Tapak Pam Pasir) – Kelulusan PTG/MMK

(Ruj: Sek. 65 KTN)

9 Bulan

9 Bulan

50

-

99.9

Unit Pelupusan Tanah

7

Pendaftaran Permohonan Perizaban

(Ruj: Sek. 62 KT)

10 – 20 Minit

Sebulan Sekali

10

-

80

Unit Pelupusan Tanah

8

Permohonan Perizaban – Kelulusan PTG/TMB/MMK

(Ruj: Sek. 62 KTN)

9 Bulan

9 Bulan

5

-

100

Unit Pelupusan Tanah

  • Kemaskini Terakhir : Selasa 23 April 2024.

https://ptjgm.kelantan.gov.my/index.php/ms/profail/dasar-privasi

© Hakcipta Terpelihara {2022} Pejabat Tanah Dan Jajahan Gua Musang. Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome, Edge, Opera dan Internet Explorer 11 ke atas
Kebebasan Maklumat

Arkib Elektronik
E-BENCANA KELANTAN
Bil Kategori Kandungan Tarikh Kemaskini Tempoh Kemaskini Bilangan Hari Baki Hari Kriteria Tagging Splask
1. Pengumuman Hebahan/ Pengumuman / Makluman/ Aktiviti/ Iklan 22-04-2024 07:43:33 30 hari 2 28 Updated Content - Broadcast splwpk-broadcast
2. About Us Maklumat Kakitangan dan Pengurusan Atasan 22-04-2024 07:43:25 30 hari 2 28 Updated Content - About Us splwpk-about-us
3. Berita Terkini Berita / Aktiviti / Peristiwa 23-04-2024 09:12:46 30 hari 1 29 Updated Content – News splwpk-news
4. Jawatan Kosong Jawatan Kosong 22-04-2024 07:43:15 30 hari 2 28
5. Statistik Piagam Pelanggan | Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 22-04-2024 07:44:56 60 hari 2 58 Updated Content - Achievement of Client Charter splwpk-client-charter
6. Hubungi Kami Alamat & Lokasi 22-04-2024 07:44:16 30 hari 2 28 Updated Content - Contact Details splwpk-contact-details
7. Data Terbuka Penyediaan Data Set 24-11-2023 03:18:26 30 hari 152 -122 Open Data splwpk-open-data
8. Penerbitan Penerbitan yang diterbitkan atau dimuat turun di laman web 22-04-2024 07:49:23 30 hari 2 28 Publication splwpk-publication
9. Policy Dasar privasi laman web dan / atau Akta Perlindungan Data Peribadi 22-04-2024 07:49:00 30 hari 2 28 Privacy Policy Statement dan / atau Personal Data Protection Act splwpk-privacy-policy dan / atau splwpk-pdpa
10. ePenyertaan Merujuk kepada arkib dasar, belanjawan atau dokumen undang-undang, acara atau inisiatif e penyertaan yang lalu 22-04-2024 07:49:10 30 hari 2 28 Online E-Participation splwpk-online-e-participation
11. sebutharga Tender/ sebutharga 22-04-2024 07:45:51 30 hari 2 28 Online Procurement Announcement splwpk-procurement
12. CDO Maklumat CDO 22-04-2024 07:50:14 30 hari 2 28 Publicising an Ageny CIO/CDO or Equivalent splwpk-publicising
13. FAQ Soalan Lazim (FAQ) 22-04-2024 07:49:29 30 hari 2 28 Updated Content - FAQ splwpk-faq
Markah Naziran (6%) = 5.5384615384615%