faq hubungi maklumbalas peta

Program UMI

Nilai teras Kod Etika Anggota Perkhidmatan Awam Negeri Kelantan terbahagi kepada tiga komponen nilai iaitu :

 • 'Ubudiyyah
  Nilai ini merujuk kepada kedudukan manusia sebagai hamba Allah yang diciptakan semata-mata untuk beribadat kepada-Nya. Ia memberi signifikan dari sudut sifat diri, tujuan hidup dan juga cara menjalani kehidupan yang lahir dari pancaran iman dan aqidah yang jelas.

 • Mas'uliyyah
  Nilai ini merujuk kepada kebertanggungjawaban (akauntabiliti) iaitu segala kerja (tanggungjawab) yang dilakukan di dunia ini akan dipersoalkan oleh Allah di hari pengadilan kelak. Niali ini merupakan satu konsep khilafah (vicegenerence) yang memikul amanah bagi memakmurkan bumi Allah melalui amalan yang berlandaskan syariat.

 • Itqan
  Nilai ini merujuk kepada kualiti kerja yang boleh diterjemahkan sebagai ketekunan, komitmen dan kesungguhan kerja. Nilai ini akan membentuk peribadi yang berakhlak dan bermodal serta modal insan yang cemerlang dalam melaksanakan tugas.

 

Nilai Tatakelakuan

Nilai tatakelakuan 'Ubudiyyah

 • Ikhlas dan Niat Suci
  Mempunyai niat melaksanakan tugas kepada Allah SWT untuk mencari rezeki yang halal dan mengharapkan keredhaan-Nya serta sentiasa berhati mulia dalam melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan manusia dan menghakis sebarang unsur kepentingan diri sebagai asas pengisian amanah
 • Bekerja Sebagai Ibadat
  Sentiasa meyakini bahawa setiap tugas yang dilakukan adalah berupa ibadat dan berusaha untuk mendapatkan keredhaan Allah SWT
 • Pengawasan Allah SWT
  Menyedari bahawa segala gerak kerja yang dilakukan adalah sentiasa berada di bawah pengawasan Allah SWT
 • Balasan dan Ganjaran
  Menginsafi bahawa segala tugas dan amalan yang baik akan dibalas dengan ganjaran manakala perbuatan yang buruk akan mendapat hukuman daripada Allah SWT
 • Mencapai Keredhaan Allah SWT
  Sentiasa meyakini bahawa setiap tugas yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keredhaan Allah SWT
 • Bersyukur
  Sentiasa menghargai nikmat dan rahmat Tuhan, gembira dalam melaksanakan tugas, kecenderungan melihat keadaan dengan lebih positif, redha dengan kedudukan dan pangkat, berbelanja dengan berhemah dan menggunakan segala nikmat dan pemberian Tuhan ke arah perkara yang diredhai-Nya

 

Nilai tatakelakuan Mas'uliyyah

 • Amanah
  Sentiasa menyedari hakikat bahawa tugas adalah amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin, berusaha menghindar dengan rela hati kepentingan peribadi dari mengatasi kepentingan tugas dan memastikan tiada penyelewengan dalam tugas sama ada dari segi masa, kuasa, sumber wang dan peralatan serta tenaga kerja.
 • Benar
  Sentiasa jujur dalam melaksanakan tanggungjawab, bercakap benar dan menepati janji, cermat dan berhemat dalam membuat keputusan, berasaskan profesionalisme, patuh dan setia dalam melaksanakan tugas dan sentiasa bersedia menerima teguran dan nasihat.
 • Bertanggungjawab
  Sentiasa menerima hakikat akauntabiliti akhir adalah terhadap Tuhan di samping pekerjaan dan majikan, melakukan tugas dengan kesedaran terhadap implikasi baik dan buruk (berwaspada dan jujur), bersedia berkhidmat dan menghulurkan bantuan pada bila-bila masa diperlakukan, tidak mengkhianati kepentingan organisasi/institusi/awam dalam menjalankan tugas dan bersedia menjaga maruah agama, bangsa dan negara.
 • Berdisiplin
  Sentiasa berdisiplin, mematuhi peraturan, memberi keutamaan mengikut kepentingan, mengamalkan cara bekerja yang kemas dan terancang serta menyanjung tinggi masa dan janji.
 • Kepatuhan
  Sentiasa memberi kepatuhan yang tidak berbelah bahagi kepada organisasi selagi ianya tidak bercanggah dengan syariat Islam, Sentiasa menjaga imej serta bekerja dengan penuh rasa bangga sebagai penjawat awam.
 • Berbudi Pekerti Mulia dan Berprasangka Baik
  Sentiasa mengamalkan tatakelakuan yang kaya dengan budi pekerti mulia. Teguh dengan amalan nilai-nilai murni dan tidak mementingkan diri sendiri serta sentiasa berpransangka baik dalam hubungan sesama individu semasa menjalankan tugas dan hidup bermasyarakat.

 

Nilai tatakelakuan Itqan

 • Mahir
  Sentiasa menunjukkan kemahiran, kecekapan serta kepandaian dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan.
 • Tekun
  Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kesempurnaan dalam tugas dan hidup, mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman untuk membaiki taraf hidup dan berusaha gigih bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti dalam perkhidmatan
 • Komitmen
  Sentiasa menunjukkan sikap melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanak=hkan dengan penuh minat, perhatian, bertenaga, memberi sokongan serta keazaman/iltizam yang tinggi.
 • Cepat, Tepat dan Berkualiti
  Sentiasa bersedia menjalankan sesuatu tugas yang diberikan itu dengan serta merta dan dapat menghasilkan output yang bermutu tinggi serta menepati kehendak stakeholders dan pelanggan
 • Kreatif
  Sentiasa berusaha melalui pelbagai cara dan kaedah yang sesuai dalam bentuk yang mudah dan praktikal untuk menghasilkan kerja dan tugas yang lebih berkualiti.
 • Inovatif
  Sentiasa bersedia melahirkan pemikiran yang psitif dan terbuka serta bersedia menerima sebarang perubahan dan berusaha menguasainya melalui kaedah dan strategi yang berkesan untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang
 • Bekerjasama dan Bermuafakat
  Sentiasa mengamalkan sikap tolong menolong, permuafakatan, bersikap sukarela menyertai aktiviti-aktiviti organisasi dan bekerja sebagai satu pasukan yang mantap bagi melahirkan suasana harmoni dan keseronokan bekerja. Sentiasa mengamalkan slogan "muafakat membawa berkat"
 • Berbudi Bahasa dan Berperibadi Mulia
  Sentiasa mengamalkan tuturkata, kelakuan, sopan santun, tatatertib, akal, kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan yang tercantum dalam kata-kata akhlak mulia dan merangkumi konsep nilai budi bahasa dan sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan yang mesra, sopan dan ramah kepada pelanggan serta mengamalkan pergaulan yang akrab dan mesra sesama warga kerja dan masyarakat.
 • Bijaksana
  Sentiasa berusaha melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara bijaksana berpandukan ilmu, kemahisan dan tahap profesionalisme yang tinggi dengan pertimbangan yang teliti berasaskan fakta tertentu dengan mengambil kira kepentingan organisasi, perkhidmatan dan negara.
 • Telus
  Mewujudkan prosedur kerja dan melaksanakan tindakan yang telus, lengkap serta menyelesaikan kerja mengikut masa yang ditetapkan. Berusaha memaklumkan maklumat, tindakan dan keputusan yang telah diambil kepada pihak yang berhak selagi ianya tidak bercanggah dengan undang=undang, peraturan-peraturan dan arahan pentadbiran
 • Adil
  Sentiasa berusaha membuat pertimbangan yang saksama semasa membuat keputusan dalam setiap tindakan berasaskan undang-undang, peraturan-peratuan, arahan pentadbiran, keutamaan dan fakta yang lengkap dan tepat.
 • Kemaskini Terakhir : Rabu 03 Julai 2024.

https://ptjgm.kelantan.gov.my/index.php/ms/profail/dasar-privasi

© Hakcipta Terpelihara {2022} Pejabat Tanah Dan Jajahan Gua Musang. Paparan terbaik menggunakan pelayar internet Mozilla Firefox, Chrome, Edge, Opera dan Internet Explorer 11 ke atas
Kebebasan Maklumat

Arkib Elektronik
KELGOV PPST
Bil Kategori Kandungan Tarikh Kemaskini Tempoh Kemaskini Bilangan Hari Baki Hari Kriteria Tagging Splask
1. Pengumuman Hebahan/ Pengumuman / Makluman/ Aktiviti/ Iklan 19-06-2024 07:08:03 30 hari 27 3 Updated Content - Broadcast splwpk-broadcast
2. About Us Maklumat Kakitangan dan Pengurusan Atasan 19-06-2024 07:12:10 30 hari 27 3 Updated Content - About Us splwpk-about-us
3. Berita Terkini Berita / Aktiviti / Peristiwa 03-07-2024 08:05:05 30 hari 13 17 Updated Content – News splwpk-news
4. Jawatan Kosong Jawatan Kosong 19-06-2024 07:06:49 30 hari 27 3
5. Statistik Piagam Pelanggan | Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian 19-06-2024 07:09:15 60 hari 27 33 Updated Content - Achievement of Client Charter splwpk-client-charter
6. Hubungi Kami Alamat & Lokasi 19-06-2024 07:09:47 30 hari 27 3 Updated Content - Contact Details splwpk-contact-details
7. Data Terbuka Penyediaan Data Set 24-11-2023 03:18:26 30 hari 235 -205 Open Data splwpk-open-data
8. Penerbitan Penerbitan yang diterbitkan atau dimuat turun di laman web 19-06-2024 07:10:54 30 hari 27 3 Publication splwpk-publication
9. Policy Dasar privasi laman web dan / atau Akta Perlindungan Data Peribadi 19-06-2024 07:06:15 30 hari 27 3 Privacy Policy Statement dan / atau Personal Data Protection Act splwpk-privacy-policy dan / atau splwpk-pdpa
10. ePenyertaan Merujuk kepada arkib dasar, belanjawan atau dokumen undang-undang, acara atau inisiatif e penyertaan yang lalu 19-06-2024 07:10:18 30 hari 27 3 Online E-Participation splwpk-online-e-participation
11. sebutharga Tender/ sebutharga 19-06-2024 07:08:52 30 hari 27 3 Online Procurement Announcement splwpk-procurement
12. CDO Maklumat CDO 19-06-2024 07:05:08 30 hari 27 3 Publicising an Ageny CIO/CDO or Equivalent splwpk-publicising
13. FAQ Soalan Lazim (FAQ) 19-06-2024 07:10:33 30 hari 27 3 Updated Content - FAQ splwpk-faq
Markah Naziran (6%) = 5.5384615384615%