Visi Dan Misi

Visi

Menjadikan Pejabat Tanah & Jajahan Gua Musang Sebagai Sebuah jabatan dinamik ,Komprehensif dan mengutamakan pembangunan lestari Dan cekap serta mencapai kepuasan pelanggan di dalam pentadbiran dan pengurusan tanah serta jajahan

Misi

Merancang, Mengurus, Mentadbir Tanah & Jajahan dan Melaksanakan Dasar-Dasar Kerajaan Serta Memberi Perkhidmatan Secara Berintegriti, Berkualiti Dan Efisien Ke Arah Kecemerlangan Pembangunan Ekonomi, Fizikal Dan Pembangunan Insan.