Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2023

Bil

Perkhidmatan Atas Talian Bulan
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1. Sistem e-Aduan 0 1  0  0  1              
2. Maklumbalas Web 1 4 0  1  0              
3. Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) 0 0 0 1  0              
4. Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar) 1 2  1  1  1              
5. Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek) 1 1  1 1 1