Statistik Perkhidmatan Online

Statistik Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2019

Perkhidmatan Online 

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

E-Aduan

1

 0

 E-Consent

15

5

E-Naziran

-

 -

E-SPIA

1 -

Bayaran Cukai Tanah Online

294  60

E-SKT

1  1

E-Tegar

0  1

 

Statistik Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2018

Perkhidmatan Online 

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

E-Aduan

1

 0 1 1  0 5  9 0  0 1  0 1

 E-Consent

15

27 5 9  3  4  2 1 11 5  18  2

E-Naziran

-

 - -  -  -  -  -  -  - - -  -

E-SPIA

1 - -  -  1  - - -  1  -  - -

Bayaran Cukai Tanah Online

294  60  14  2  5  18  3  5  10  4  5  1

E-SKT

1  1 1 1  1 1  1  1  1 1  1  1

E-Tegar

0  1  2  1  0 0  0 0 1  3  1  1

 

Statistik Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2017

Perkhidmatan Online 

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

E-Aduan

0

 1  1 2  0 0  0 0 1 0  0 1

 E-Consent

15

20

2

12  6  5  0 27  10 12  5 39

E-Naziran

-

-

-

 1  -  -  - -  -  -  - -

E-SPIA

1 - 1  -  1  -  1 - 1  - 1  -

Bayaran Cukai Tanah Online

58 145 230 20 12  163  10  2  5 8  10 17

E-SKT

1 1 1 1 1 1  1 1  1 1  1 1

E-Tegar

0 0 1 0  0 5 0 0 5 9  15 1

 

Statistik Perkhidmatan Online Bagi Tahun 2016

Perkhidmatan Online

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

E-Aduan

3

 1  0  0  0  0  0  0  0 1 5  4

 E-Consent

15

20

2

 8

 10  29  50  7 27 30  10 5

E-Naziran

-

-

-

-

 1  -  - - - -  -  -

E-SPIA

- - 1 - -  1 - -  1 -  -  1

Bayaran Cukai Tanah Online

15 56 41 69  10 5 52  142 100 95  158  20

E-SKT

1 1 1 1  1  1 1  1 1 1  1 1

E-Tegar

2 0 1 6 0  5 15 24 5 1 0  0
  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888