Kaunter Ekspres

Pejabat Tanah Dan Jajahan Gua Musang telah memperkenalkan pembukaan Kaunter Ekspres. Kaunter Ekspres ini dibuka bagi mempercepatkan pendaftaran urusniaga dan bukan urusniaga dalam masa dua (2) jam bagi perserahan yang lengkap memenuhi senarai semak dan "Fit For Registration" melalui kaedah "One-Piece Flow".

Kategori pelanggan yang boleh menggunakan kaunter ekspres ini ialah:-

  1. Warga emas (58 tahun ke atas)
  2. Orang Kurang Upaya
  3. Perserahan surat cara gadaian kepada Perbendaharaan Malaysia (MOF)
  4. Tiada masalah hakmilik dan tertakluk kepada 1 hakmilik sahaja.
  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888