Soalan Lazim - Tanah

Soalan Lazim - Tanah

Maklumat mengenai hal ehwal tanah

Kanun Tanah Negara (KTN) telah dikanunkan mengikut Perkara 76(4) Perlembagaan Persekutuan pada 18 September 1965. Tujuannya adalah untuk mengadakan suatu sistem pemegangan dan urusan tanah yang seragam di semua sebelas negeri di Semenanjung Malaysia.

Tanah tersebut boleh di ubahsyarat daripada 'Padi' ke 'Bangunan' dengan membuat Permohonan Mengenakan / Mengubah Jenis Dan/Atau Syarat dibawah Seksyen 124 KTN. Borang ubahsyarat tanah boleh didapati di Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang. Setelah siap diisi, permohonan tersebut akan diproses dan mengambil masa lebih kurang 4 bulan untuk diselesaikan.

Cukai tanah boleh dibuat bayaran disemua Pejabat Tanah & Jajahan dalam Negeri Kelantan

Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut:-

a) Borang 16D Sek. 254 KTN.

b) Surat Akuan Penyerah Notis 16D.

c) Borang 16G S

a) Satu salinan `Borang Permohonan’ yang lengkap diisi.

b) Satu salinan Pelan Tapak.

c) Satu Salinan IC Pemohon

d) Proses – RM 100.00

  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888