Soalan Lazim - Perkhidmatan

Soalan Lazim - Perkhidmatan

Maklumat mengenai perkhidmatan agensi

Sekiranya puan memperolehi bahagian puan itu melalui pesaka ibu, puan dikehendaki mengisi Borang P yang boleh di dapati di Pejabat ini. Puan juga dikehendaki mengetahui nombor fail permohonan pesaka ibu puan dahulu. Setelah itu kemukakan Borang P yang siap diisi bersama-sama cabutan hakmilik yang boleh dibeli di Pejabat ini dan dihantar terus ke Jabatan Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) bagi urusan pembatalan minor.

Setelah puan mendapat perintah pesaka, puan dikehendaki mendaftarnya di Pejabat Tanah dimana lokasi tanah itu berada. Setelah geran tanah itu tercatat nama puan, barulah puan boleh menukarnya kepada nama anak puan dengan mengisi Borang 14A.

  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888