Soalan Lazim - Umum

Soalan Lazim - Umum

Maklumat umum mengenai agensi

Tel             : 09 - 912 1963 / 09 - 912 1228
Fax            : 09 - 912 1669
Laman web : www.ptjgm.kelantan.gov.my
Emel          : ptjgm(@)kelantan.gov.my

  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888