Borang Fingertec

  • Last update: 07 September 2014
  • File size: 73.00 KB
  • Downloaded: 175
0.0/5 rating (0 votes)

Borang Kenyataan Kehadiran Kakitangan / Pegawai bagi Sebab Lewat Hadir, Sebab Tidak Hadir dan Sebab Keluar Awal.

  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888