• a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • #

Perkhidmatan Tanah Archive

Perkhidmatan Tanah Files

Borang EXCO

Updated on 12 Oktober 2014

Borang Pindah Milik

Updated on 20 September 2018

 • DOKUMEN PERMOHONAN PINDAHMILIK TANAH DI BAWAH SEKSYEN 433B KTN 1965, SEKSYEN 13A ERM 1930, SEKSYEN 104 ETK 1938 DAN SEKSYEN 120 KTN 1965

Borang Gadaian

Updated on 20 September 2018

 • DOKUMEN PERMOHONAN KEBENARAN MENGGADAI TANAH DI BAWAH SEKSYEN 13A ERM 1930, SEKSYEN 104 ETK 1938 DAN SEKSYEN 120 KTN 1965

Borang Pajakan

Updated on 20 September 2018

 • DOKUMEN PERMOHONAN PAJAKAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN SEKSYEN 13A ERM 1930, SEKSYEN 104 ETK 1938 DAN SEKSYEN 120 KTN 1965
 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888