Visi dan Misi

VISI

Menjadikan Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang setanding dengan Jajahan-jajahan lain dalam menguruskan pentadbiran tanah dan jajahan bagi memenuhi keperluan pelanggan.

MISI

Mengurus, mengawal dan mentadbir sumber tanah / pentadbiran jajahan bagi mencapai pembangunan yang seimbang dari segi ekonomi, sosial, fizikal dan pembangunan insan.

Tag: Visi dan Misi

  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888