Pengguna Web Versi Mobile

  • Kini anda boleh melayari Laman Web Rasmi Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang menerusi smartphone atau PDA.
  • Anda hanya perlu menaip www.ptjgm.kelantan.gov.my pada pelayar/browser pada smartphone anda dan secara automatik akan terpapar laman web versi mobile.
  • Kandungan dan maklumat di dalam Mobile Web Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang ini akan ditambah dari masa ke semasa
  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888